✈ Log masuk menggunakan link ‘Log In‘ di atas dan klik ‘Herlysa Titans‘.
✈ Navigasi ke [ ‘Marketing’ > ‘Titan Link‘ ] untuk mendapatkan link Titan anda seperti berikut:

https://herlysa.com/?r=[nombor ID anda]

Kelebihan Sebagai Ahli Herlysa Titans

LINK KHAS (LINK UTAMA)
 • Setiap Herlysa Titans akan menerima satu link khas untuk mereka gunakan bagi tujuan mempromosikan produk-produk dan barangan Herlysa, setiap link adalah berbeza.
 • Dengan link utama ini, setiap Herlysa Titans berpeluang untuk memperolehi keuntunggan komisyen bagi setiap produk Herlysa yang terjual oleh mereka sendiri.
KOMISYEN TAMBAHAN
 • Setiap perujuk yang mampu untuk membawa rekrut Herlysa Titans baru, akan memperolehi komisyen tambahan dari setiap produk yang terjual oleh ahli Titan-nya, sehingga ke 2 peringkat sahaja.
GANJARAN & INSENTIF
 • Pihak HQ menyediakan ganjaran dan insentif kepada mereka yang mampu menghasilkan jualan yang besar kepada pihak syarikat, mengikut terma dan syarat.
BONUS / HADIAH
 • Pihak HQ akan menyediakan bonus atau hadiah sampingan bagi tujuan lain-lain, bergantung pada terma dan syarat.
 • Herlysa Titans juga boleh menggunakan kupon e-wallet mereka untuk menebus produk Herlysa di laman utama Herlysa (herlysa.com).
BAHAN PEMASARAN
 • Modul perniagaan di sediakan oleh pihak HQ, ianya memudahkan pihak Herlysa Titans untuk mengembangkan lagi perniagaan dan rangkaian mereka di luar mengenai Herlysa.
 • Herlysa Titans akan di berikan input-input penting mengenai syarikat, system, produk dan semua informasi yang berkaitan tentang perniagaan Herlysa.
KUMPULAN SOKONGAN
 • Kesemua ahli Herlysa Titans akan di masukkan kedalam satu kumpulan sokongan yang akan di jaga sendiri oleh pihak HQ, ianya terdiri dalam bentuk:-
  1. Whatsapp
  2. Telegram
  3. Facebook Closed Group
SISTEM
 • Semua sistem pembayaran akan di jaga dan di pantau oleh pihak HQ sendiri bagi memudahkan lagi urusan jual beli ahli Herlysa Titans dengan pelanggan.
 • Pihak HQ juga akan memantau perkembangan jualan Herlysa Titans menggunakan (Sistem Pengesan Jualan)
JAMINAN KUALITI PRODUK
 • Dengan sistem terbaru, setiap produk keluaran Herlysa akan di kawal dan di simpan oleh pihak HQ sebelum di hantar kepada pembeli, dengan ini jaminan terhadap kawalan kualiti produk akan bertambah.
Herlysa Affiliate Payment and eWallet