Nama Penuh (perlu)

Nota: Nama mesti mengikut Kad Pengenalan bagi tujuan verifikasi akaun Titan dan akaun bank anda

Emel (perlu)

Titan ID (perlu)


Jumlah disalurkan ke e-Wallet

RM
*biarkan kosong jika ingin salurkan keseluruhan wang komisyen ke bank pilihan anda.


Nama Bank


Sila nyatakan jika bank anda tidak tersenarai di atas:

Nombor Akaun


Saya bersetuju yang maklumat di atas adalah tepat dan benar, dan saya ingin mengeluarkan semua baki Komisyen terkini.

 

 

Bank:
Permintaan pengeluaran wang secara tunai pada akaun Bank akan dikumpul dan dihantar pada 15 atau 30 haribulan (bergantung pada hari terakhir) bulan tersebut atau pada hari bekerja yang berikutnya.

e-Wallet:
Permintaan pengeluaran ke e-Wallet akan dimasukkan dalam tempoh 6 Jam dari masa permintaan pada hari bekerja. Tempoh tersebut mungkin berubah dari semasa ke semasa.

Sila semak Terma & Syarat program Herlysa Titans.

Jika ada sebarang masalah, sila hubungi kami di laman ini: Laman Hubungi Kami