Nama Penuh (perlu)

Nota: Nama mesti mengikut Kad Pengenalan bagi tujuan verifikasi akaun Titan dan akaun bank anda

Emel (perlu)

Titan ID (perlu)


Nama Bank (perlu)


Sila nyatakan jika bank anda tidak tersenarai di atas:

Nombor Akaun (perlu)


Saya bersetuju yang maklumat di atas adalah tepat dan benar, dan saya ingin mengeluarkan semua baki Komisyen terkini.

 

 

Permintaan pengeluaran wang akan dikumpul dan dihantar pada 15 atau 30 haribulan (bergantung pada hari terakhir) bulan tersebut atau pada hari bekerja yang berikutnya.
Sila semak Terma & Syarat program Herlysa Titans.

Jika ada sebarang masalah, sila hubungi kami di laman ini: Laman Hubungi Kami