Kami menitikberatkan privasi pelanggan kami dan hanya akan , mengumpul, merekod, memegang, menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi pelanggan seperti yang digariskan di bawah ini.

Perlindungan data adalah suatu amanah dan privasi anda adalah perkara penting bagi kami. Kami hanya akan menggunakan maklumat-maklumat anda, dalam kaedah seperti yang digariskan dalam Polisi Privasi ini. Kami hanya akan mendapatkan maklumat apabila perlu dan sekiranya ia berkenaan urusan kami dengan anda. Kami hanya akan menyimpan maklumat anda selama yang diperlukan daripada segi undang-undang atau seperti yang berkenaan dengan tujuan pemerolehannya.

Anda boleh melawat Laman Web kami, https://herlysa.com dan melayarinya tanpa mengemukakan butiran peribadi anda. Semasa anda melayarinya, kami tidak boleh mengesan anda kecuali jika anda atau sesiapa yang menggunakan pautan Titans anda dan log masuk dengan menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda.

Jika anda ingin ajukan sebarang komen atau cadangan, sila hubungi di laman Hubungi Kami (Contact Us).

 

Pendedahan Maklumat Peribadi

Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan organisasi lain selain daripada kumpulan korporat kami dan pihak ketiga secara langsung untuk perkara yang berkaitan dengan penghantaran produk yang telah anda beli dan bagi tujuan yang telah anda beri kebenaran. Dalam keadaan yang dikecualikan, Herlysa Vegan mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi, seperti apabila terdapat alasan yang memerlukan pendedahan berkenaan untuk mengelakkan ancaman terhadap nyawa atau kesihatan, atau dikehendaki oleh undang-undang. Helrysa Vegan komited dalam mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 khususnya polisi serta garis panduan dan perintah yang sejajar dengannya.

 

Mengakses dan Mengemas kini Maklumat Peribadi Anda

Anda boleh mengemas kini maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan mengakses akaun Titans anda di Laman Web Herlysa Vegan.

 

Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

Herlysa Vegan memastikan bahawa semua maklumat yang diperolehi akan disimpan dengan selamat dan berhati-hati. Kami melindungi maklumat peribadi anda dengan cara:

 • Menghadkan akses kepada maklumat peribadi hanya melalui kata laluan yang anda tetapkan semasa pendaftaran.
 • Kata laluan anda adalah telah disulitkan (encrypt) dan pihak kami Herlysa Vegan tiada sebarang akses untuk melihat kata laluan tersebut.
 • Menghapuskan maklumat peribadi anda secara selamat apabila ia sudah tidak diperlukan lagi bagi tujuan pengekalan rekod kami

Herlysa Vegan menggunakan teknologi penyulitan SSL (Secure Socket Layer (Lapisan Soket Selamat)) 128-bit bagi memproses butiran kewangan anda. Teknik penyulitan SSL 128-bit dianggarkan mengambil masa sekurang-kurangnya satu trillon tahun untuk dinyahsulit, dan merupakan piawaian industri terkini.

 

Koleksi Maklumat Peribadi

Herlysa Vegan tidak menjual, berkongsi atau memperdagangkan maklumat peribadi pelanggan yang diperoleh secara atas talian kepada pihak ketiga.

Maklumat peribadi yang diperoleh secara atas talian hanya akan didedahkan dalam kumpulan korporat kami dan kepada pihak ketiga untuk tujuan yang mana ia telah diperoleh sebagaimana yang telah dibenarkan dan dipersetujui oleh anda. Contohnya, pengendalian suatu transaksi jualan produk pilihan anda di Laman Web kami. Apabila anda mendaftar akaun Herlysa Titans, maklumat peribadi yang kami peroleh mungkin termasuk:

 • Nama
 • Alamat Emel
 • Tarikh Lahir (Pilihan)
 • Nombor Telefon
 • Alamat Surat Menyurat

Semasa anda membuat pembelian di Laman Web Herlysa Vegan, maklumat tambahan yang kami mungkin peroleh termasuk:

 • Maklumat Kad Kredit, maklumat perbankan dan metodologi pembayaran

Maklumat peribadi wajib yang kami perolehi daripada anda hanya akan digunakan atau dikongsi dalam kumpulan korporat dan kepada pihak ketiga untuk sebahagian atau kesemua tujuan berikut:

 • Untuk penghantaran produk yang dibeli oleh anda daripada Laman Web kami. Sebagai contoh, kami boleh memberikan nama dan alamat anda kepada pihak ketiga seperti syarikat perkhidmatan kurier untuk membuat penghantaran produk kepada anda.
 • Untuk memaklumkan dan mengemas kini status penghantaran produk dan untuk tujuan sokongan pelanggan.
 • Untuk menyampaikan maklumat produk yang berkenaan kepada anda seperti SKU produk.
 • Untuk memproses pesanan dan menyediakan perkhidmatan dan maklumat yang ditawarkan melalui Laman Web kami dan sebagaimana yang dipohon.

 

Pemerolehan Data Komputer Yang Tidak Semestinya Maklumat Peribadi

Semasa anda melayari Laman Web Herlysa Vegan, pelayan (server) syarikat kami akan merekod maklumat yang dihantar oleh pelayar web (browser) secara automatik. Data ini mungkin termasuk:

 • Alamat IP komputer anda
 • Jenis pelayar web (browser)
 • Laman Web yang telah anda kunjungi sebelum Laman Web kami
 • Halaman yang anda kunjungi dalam Laman Web kami
 • Tempoh masa yang anda gunakan selama mengunjungi halaman tersebut, perkara dan maklumat yang anda cari di Laman Web kami, masa dan tarikh akses, dan statistik yang lain

Maklumat ini dikumpul untuk dianalisis dan dinilai bagi membantu kami meningkatkan mutu Laman Web serta perkhidmatan dan produk yang kami tawarkan. Data ini tidak akan digunakan bersama mana-mana maklumat peribadi yang lain.

 

Pindaan pada Polisi Privasi

Herlysa Vegan berhak mengubahsuai dan meminda Polisi Privasi pada bila-bila masa. Sebarang pindaan pada polisi ini akan diterbitkan di Laman Web kami. Anda patut memeriksa Polisi ini setiap kali anda mengakses Laman Web kami agar anda dimaklumkan sepenuhnya oleh versi polisi terbaru yang terpakai.

 

 

Pindaan terkini: 12:08 P.M. – 28/8/2017